2010. április 12., hétfő

Standard pályázatok (Standard Grants) - International Visegrad Fund

A pályázatok beküldésének határideje: szeptember 15.

5000 eurótól lehet kérvényezni egy konkrét standard pályázatra.
A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

1. kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok)
2. tudományos eszmecserék és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kuta¬tás)
3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák)
4. diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára)
5. határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban)
6. turizmusra fordító támogatás (pl. turista-kalauzok, előadások, vásárok)

Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 50%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását A költségvetés 12 hónapra tervezhető, még ha a projekt a tervek szerint tovább is tartana.

Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat és előzetesen meghatározott tételekre:

1. nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése)
2. terembérlet és az ehhez szükséges technikai költségek bérlete
3. művészek tiszteletdíja
4. szállás és étkezési költségek
5. utazási költségek
6. expertek tiszteletdíja
7. fordítás és tolmácsolás
8. díjak, jutalmak
9. irodai szükségletek és propagációs anyagok
10. reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.) és propagáció
11. weboldal kialakítása és aktualizálása

Támogatást elsősorban a V4-es országokból érkező és a V4-es országokon belüli pályázatok számára szándékozunk biztosítani.

Minden kötelező érvényű nyomtatvány az elszámolásra vonatkozó részletes utasításokkal együtt letölthető az Alap honlapjáról.

http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/standard_basicHU.html