2010. április 14., szerda

Ifjúsági kezdeményezések - pályázat

Fiatalok Lendületben - 1. Alprogram - Fiatalok Európáért 
1.2. kategória - Ifjúsági kezdeményezések
Az ifjúsági kezdeményezések keretében 18 és 30 év közötti fiatalok csoportjai terveznek és valósítanak meg projekteket helyi, regionális és országos szinten. Lehetőség van 16-18 éves fiatalok részvételére is a projektekben, ekkor azonban szükség van egy ifjúságsegítő támogató közreműködésére is. Ezen Alprogram része a különböző országokban élő ifjúsági csoportok közötti hálózatépítés. Ennek értelmében megkülönböztetünk nemzeti és nemzeteken átnyúló kezdeményezéséket, utóbbihoz minimum két különböző országból (az egyik uniós tagország) érkező partner szükséges. A projektek időtartama 3-tól 18 hónapig terjedhet, a maximális támogatást európai szinten egyszeri 10.000 €/projekt összegben határozták meg.

A Fiatalok Lendületben Program 2010. évi prioritásai

Megszülettek a Fiatalok Lendületben Program 2010. évi prioritásai, melyeket most közre adunk azok értelmezésével együtt. Az Európai Bizottság által központilag meghatározott prioritások hazánkra is érvényesek. A bizottsági prioritásokra építve a magyarországi Nemzeti Iroda is megalkotta azokat a hazai szempontokat, amelyek az idei évben elsőbbséget élveznek.

A 2010-es központilag meghatározott prioritások:
  • a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve
Előnyben részesülnek azok a projektek:
- amelyek célja felhívni a fiatalok figyelmét az emberek felelősségére a szegénység és marginalizáció elleni küzdelemben;
- amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű fiatal csoportok bevonását.

Különösen azok a projektek érintettek:
- amelyek ösztönzik a fiatalok eszmecseréjét a szegénység megelőzéséről, kiútjairól és következményeiről;
- amelyek küzdenek a marginalizáció és a diszkrimináció különböző típusai ellen, mint például a nemi, fogyatékos, faji vagy etnikai, vallási, nyelvi vagy migráns háttér.

Ebben az értelemben különös figyelmet kapnak azok a projektek, amelyek:
- elősegítik a fogyatékos fiatalok bevonását;
- ösztönzik a fogyatékos és nem fogyatékos fiatalok közötti kapcsolatot;
- a fogyatékosság témájára fókuszálnak;
- elősegítik migráns háttérrel rendelkező fiatalok vagy etnikai, vallási, nyelvi kisebbségek aktív bevonását;
- elsődleges szempontnak tekintik a roma fiatalok bevonását a Programba.

  • A munkanélküli fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítése
 Előnyben részesülnek azok a projektek:
- amelyek központi témája a fiatalok munkanélkülisége;
- amelyek célkitűzése a munkanélküli fiatalok aktív társadalmi részvételének ösztönzése.

  • A fiatalok mozgósítása és figyelemfelkeltés a globális problémákra (mint például a fenntartható fejlődés, a klímaváltozás, migráció, a Millenniumi Fejlesztési Célok)
Előnyben részesülnek azok a pályázatok:
- amelyek célja a fiatalok aktív állampolgári szerepének tudatosítása;
- amelyek előmozdítják a fiatalok szolidaritás iránti és aktuális problémákkal szembeni elkötelezettségét.

A 2010-es nemzeti prioritások:
  • Interregionális, határmenti régiók közötti együttműködések erősítése
  • Magyarország EU-elnökségének tematikájába illeszkedő projektek ösztönzése
  • A Nemzeti Ifjúsági Stratégia célkitűzéseit megvalósító 2 éves cselekvési tervhez kapcsolódó projektek támogatása
  • Az élhető környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudatosság erősítése

Kiemelt célcsoport: új pályázó*

(* az azonos minőségű pályázatok közül előnyt élvez az a pályázó, aki az adott alprogramban először nyújt be pályázatot a Fiatalok Lendületben Program Nemzeti Irodájához.)

Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:

február 1.: május 1. - szeptember 30.
április 1.: július 1. – november 30.
június 1.: szeptember 1.- január 30.
szeptember 1.: december 1. – április 30.
november 1.: február 1. – július 31.

Fiatalok lendületben - programismertető
A Fiatalok Lendületben Program 2010-es magyar nyelvű pályázati útmutatója - .pdf