2010. április 12., hétfő

Kispályázatok (Small Grants) - International Visegrad Fund

A pályázatok beküldésének határideje: június 1., szeptember 1. és december 1.

Egy konkrét pályázatra a kérvényezhető összeg maximum 5000 euró.
Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint, az alábbi területeken:

1. kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok)
2. tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás)
3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák)
4. diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiata¬lok számára)
5. határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok,
a határvonaltól max. 50km távolságban)
6. turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok)

Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 50%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását. A költségvetés 6 hónapra tervezhető, még ha a projekt a tervek szerint tovább is tartana. Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat és az alábbiakban felsorolt, előzetesen meghatározott tételekre:
1. nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése)
2. terembérlet és az ehhez szükséges technikai eszközök bérlésének költsége
3. művészek tiszteletdíja
4. szállás és étkezési költségek
5. utazási költségek
6. expertek tiszteletdíja
7. fordítás és tolmácsolás
8. díjak, jutalmak
9. irodai szükségletek és propagációs anyagok
10. reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.) és propagáció
11. a web oldal kialakítása és aktualizálása

A támogatást elsősorban a V4-es országokból érkező és a V4-es országokon belüli pályázatok számára szándékozzuk biztosítani.

http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/small_basicHU.html